Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Sint-Goriks-Oudenhove

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-03-1979 tot heden

ID: 9037   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9037

Besluiten

Dorpskom Sint-Goriks-Oudenhove
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 22-03-1979  ID: 1251

Beschrijving

De dorpskern van Sint-Goriks-Oudenhove is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De dorpskom is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Sint-Goriks-Oudenhove

Kruiswaterplein, Sint-Goriksstraat, Smisstraat, Ten Bosse, Traveins (Zottegem)
De dorpskern van Sint-Goriks-Oudenhove, deelgemeente van Zottegem, wordt gevormd door het Kruiswaterplein, een nagenoeg driehoekig plein gelegen op een samenloop van wegen (Smisstraat, Sint-Goriksstraat, Ten Bosse, Traveins).


Is de omvattende bescherming van

Afsluitingshaag van taxus

Kruiswaterplein 16 (Zottegem)
De moestuin op het erf van de gesloten hoeve is aan de zuidwestzijde afgesloten met een wintergroene taxushaag. Een dichte scheerhaag voorkwam indringing en door haar wintergroen karakter ontstond er een microklimaat en een windscherm ter bescherming van de gewassen.


Gekandelaarde linde als vredesboom

Kruiswaterplein zonder nummer (Zottegem)
Centraal op het Kruiswaterplein staat een gekandelaarde linde. De boom is er vermoedelijk gekomen ter vervanging van een vredesboom na de Eerste Wereldoorlog.


Gesloten hoeve

Kruiswaterplein 16 (Zottegem)
Gesloten hoeve gelegen op een hellend terrein ten oosten van de kerk, aan de hoek van de straatvormige uitloper van het Kruiswaterplein.


Parochiekerk Sint-Goriks

Kruiswaterplein zonder nummer (Zottegem)
Gelegen op een lichte hoogte met een klein kerkhof en bakstenen ommuring met hekwerk.


Pastorie Sint-Goriksparochie

Sint-Goriksstraat 4 (Zottegem)
Pastorie van 1877-1878, een pastorie van 1749 vervangend. Dubbelhuis met voortuintje; drie traveeƫn en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen).


Ruime gesloten hoeve

Sint-Goriksstraat 2 (Zottegem)
Ruime gesloten hoeve met ommuurde boomgaard ten noorden, gelegen aan de hoek met het Kruiswaterplein. Voorheen aan de buitenzijde, witgeschilderde bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) opgesteld rondom een rechthoekig gekasseid erf met vaalt.


Zes gekandelaarde linden bij calvarie

Sint-Goriksstraat zonder nummer (Zottegem)
Zes gekandelaarde lindebomen als restant uit een beplanting van zeven, op een calvarieberg. Het is een oude traditie om lindebomen te planten bij kruisen en kapellen.