Beschermd monument

Kasteeldomein Aveschoot: kapel van de Heilige Familie

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden
ID: 9038   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9038

Besluiten

Geografisch pakket Kaprijke
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3985

Beschrijving

De kapel van de Heilige Familie, horend bij het kasteeldomein Aveschoot, is beschermd als monument.Waarden

De kapel bij het kasteeldomein is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De kapel, gebouwd als vrome dankbetuiging door de kasteelbewoners d' Alcantara-Schamp rond 1873, is opgetrokken in een decoratieve bouwstijl enigszins afwijkend van de toen courante neogotische stijl. Plastisch gebruik van bakstenen metselwerk door typische knipvoegen en door de vooruitspringende hoekdammen versierd door spiegels ter aflijning van de voorgevel. De gebogen geveltop is bekroond door een uitgewerkt ijzeren kruis. Boven de rechthoekige getraliede vleugeldeur staat in een beglaasde rondbogige nis een beeld van Maria, Moeder van Smarten. In het eenvoudige interieur staan op het houten altaar onder een opgehangen kruisbeeld, een Piëta en glazen bloemenstolpen. Het altaar is van de bidruimte afgescheiden door een ijzeren hekje.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel van de Heilige Familie

Kasteeldreef zonder nummer (Kaprijke)
De kapel aan het begin van de Kasteeldreef, in de bocht van de Aveschootstraat, is gebouwd in opdracht van de gravin d’Alcantara-Schamp in het derde kwart van de 19de eeuw, naar verluidt als dankbetuiging na de oorlog van 1870.