Beschermd monument

Ryhovesteen

Beschermd monument van 31-10-1949 tot heden

ID
9039
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9039

Besluiten

Woning Ryhovesteen
definitieve beschermingsbesluiten: 31-10-1949  ID: 255

Beschrijving

De bescherming omvat het huis Ryhovesteen.Waarden

Het huis genaamd Ryhovesteen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Ryhovesteen

Onderstraat 22 (Gent)
Oorspronkelijk steen uit de 13de eeuw, zogenaamd Braemsteen, aangepast in de 16de, 18de tot 19de eeuw. Voorgevel met trapgevel van vier traveeën met twee bouwlagen, opgetrokken uit Doornikse steen met recentere verankerde bakstenen geveltop. Achtergevel in Doornikse steen met trapgevel met zadeldakjes, uit de 13de eeuw. Overige gebouwen opklimmend tot de 16de eeuw: links bakstenen bijbouw met trapgevel, achterin gelegen stallen aan de binnenplaats en een diephuis met trapgevel, aanleunend links bij de voorgevel.