Ryhovesteen

Beschermd monument van 31-10-1949 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Onderstraat
Locatie Onderstraat 22 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1055.1
  • 4.01/44021/149.1
  • OO001315

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Ryhovesteen

Onderstraat 22, Gent (Oost-Vlaanderen)

Zogenaamde "Ryhovesteen" naar de belangrijke Gentse familie de la Kethulle, Heren van Ryhove die het huis bewoonden in de 15de en de 16de eeuw. Historisch belangrijk gebouw als vergaderzaal der Calvinisten en gevangenis door Katholieken tijdens het Calvinistisch bewind van Jan van Hembyze en Frans van Ryhove (1577-1584).

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het huis Ryhovesteen.

Waarden

Het huis genaamd Ryhovesteen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.