Beschermd monument

Abdij Nieuwen-Bosch: toren

Beschermd monument van 29-01-1952 tot heden

ID
9041
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9041

Besluiten

Toren Nieuwenbossche of Nonnenbossche
definitieve beschermingsbesluiten: 29-01-1952  ID: 311

Beschrijving

De bescherming omvat de toren van de voormalige cisterciënzerinnenabdij of Nieuwen-Bos of Nieuwen Bossche. In 1976 werd de bescherming uitgebreid tot het volledige klooster.Waarden

De toren van Nieuwen Bossche, Nonnen-Bossche geheten, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Abdij Nieuwen-Bosch

Tweebruggenstraat 34-36 (Gent)
Voormalige cisterciënzerinnenabdij "Nieuwen-Bosch", heden klooster en Instituut van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen. Tussen 1584 en 1594 verwerft de abdis verscheidene huizen en stukken grond in een wijk de zogenaamd "Groene Hoye" tussen Nederschelde en Opperschelde, begrensd door het Klein Begijohof en de Lange Violettestraat.