Beschermd monument

Abdij Nieuwen-Bosch: toren

Beschermd monument van tot heden

ID
9041
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9041

Besluiten

Toren Nieuwenbossche of Nonnenbossche
definitieve beschermingsbesluiten: 29-01-1952  ID: 311

Beschrijving

De bescherming omvat de toren van de voormalige cisterciënzerinnenabdij of Nieuwen-Bos of Nieuwen Bossche. In 1976 werd de bescherming uitgebreid tot het volledige klooster.Waarden

De toren van Nieuwen Bossche, Nonnen-Bossche geheten, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Abdij Nieuwen-Bosch

Tweebruggenstraat 34-36 (Gent)
Grotendeels behouden 17de-eeuwse gebouwen, met uitzondering van het gesloopte kwartier van de abdis en de in begin 19de eeuw door brand vernielde gebouwen. De oude kloostergang bestond uit rondom een niet volledig gesloten rechthoekig hof gerangschikte panden en een kapel met westtoren aan de noordelijke kant van de hof. De kapel werd aanzienlijk verfraaid eind tweede kwart 17de eeuw. In de 18de eeuw werden de overige kloostergebouwen vergroot en verbouwd naar ontwerp van architect Bernard De Wilde. Nog latere uitbreidingen.