Beschermd monument

Kasteeldomein Aveschoot: boerenwoning

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden
ID: 9042   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9042

Besluiten

Geografisch pakket Kaprijke
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3985

Beschrijving

Deze boerenwoning, horend bij het kasteeldomein Aveschoot, is beschermd als monument.


Waarden

De hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het boerenhuis in een begraasd voortuintje afgebakend door een haag, hoorde vanouds bij het kasteel en is tevens visueel verbonden met het kasteeldomein door zijn mooie ligging naast de Kasteeldreef. Het huisje uit het einde van de 18de eeuw is een kenmerkend en gaaf bewaard voorbeeld van de hoevebouw in Kaprijke en het Meeijesland, met een typerend laag boerenhuis onder pannen zadeldak met gewitte naar het zuiden gerichte voorgevel voorzien van rechthoekige vensters met kleine roedeverdeling en luiken, op de zijpuntgevels afgewerkt met vlechtingen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Boerenwoning

Aveschoot 31 (Kaprijke)
Voormalig boerenhuis, mooi gelegen achter in een omhaagd voortuintje naast de Kasteeldreef Het boerenhuis hoorde vanouds bij het kasteel en dateert vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw of het begin van de 19de eeuw.