Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Andries

Beschermd monument van 28-03-1979 tot heden

ID: 9043   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9043

Besluiten

Parochiekerk Sint-Andries en omgeving
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 28-03-1979  ID: 1254

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Andries, ook parochiekerk Sint-Andreas genaamd, is beschermd als monument.Waarden

Sint-Andreaskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Andries

Strijpenplein zonder nummer (Zottegem)
Voor het eerst vermeld in 1162. De oorspronkelijk romaanse zaalkerk werd tweemaal vergroot met een vroeg-gotisch gedeelte uit de 15de eeuw. In 1897 werd de bouwvallige kerk gesloopt en in neogotische stijl wederopgebouwd naar ontwerp van architect Jules Goethals; ze werd gewijd in 1898.