Hof Ter Cruysse

Beschermd monument van 19-04-1955 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Vaartstraat_02
Locatie Vaartstraat_02 49 (Kaprijke)
Alternatieve naam Goed Ter Kruisen, Hof Ter Kruisen

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43007/105.1
  • 4.01/43007/137.1
  • OO001693

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hof Ter Cruysse

Vaartstraat_02 49, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

Beschermd als monument bij KB van 19.04.1955. Gelegen ten zuidoosten van de dorpskern. Het dubbel omgrachte "goed Ter Kruisen", bestaande uit een opper- en neerhof, was een allodiaal goed. De oudst gekende eigenaar, in de 16de eeuw, was Reynier de Sallaert.

Beschrijving

Het Hof Ter Cruysse is beschermd als monument.

Waarden

Het Hof Ter Cruysse is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.