Beschermd monument

Hof Ter Cruysse

Beschermd monument van 19-04-1955 tot heden
ID: 9046   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9046

Besluiten

Hof Ter Cruysse
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1955  ID: 343

Beschrijving

Het Hof Ter Cruysse is beschermd als monument.Waarden

Het Hof Ter Cruysse is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hof Ter Cruysse

Vaartstraat_02 49 (Kaprijke)
Beschermd als monument bij KB van 19.04.1955. Gelegen ten zuidoosten van de dorpskern. Het dubbel omgrachte "goed Ter Kruisen", bestaande uit een opper- en neerhof, was een allodiaal goed. De oudst gekende eigenaar, in de 16de eeuw, was Reynier de Sallaert.