Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Andries en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
9050
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9050

Besluiten

Parochiekerk Sint-Andries en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-1979  ID: 1254

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de parochiekerk Sint-Andries en de onmiddellijke omgeving. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

Sint-Andreaskerk met onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Andries en omgeving

Beugelstraat, Kerkhofstraat, Molenhoek, Pastoriestraat, Rijkestraat, Strijpenplein (Zottegem)
De parochiekerk Sint-Andries wordt omgeven door een ommuurd kerkhof. In de onmiddellijke omgeving bevindt zich onder meer de pastorie met pastorietuin. De parochiekerk is gelegen aan een samenloop van straten: Beugelstraat, Molenhoek, Pastoriestraat en Sint-Andriessteenweg.

Is de omvattende bescherming van

Kerkhoflinde Strijpen

Strijpenplein zonder nummer (Zottegem)
Aan de noordoostzijde van het kerkkoor staat een mooi ontwikkelde opgaande lindeboom. De nog relatief jonge zomerlinde heeft toch al een stamomtrek van bij de 2 meter. De kerkhofboom is in de dorpskom van Strijpen zeer beeldbepalend.


Op stam gezette bonte beshulst in pastorietuin

Strijpenplein 2 (Zottegem)
Aansluitend bij de 19de-eeuwse pastorie is er een achtertuin uit die zelfde periode. Een deel van de nog oorspronkelijke beplantingen is bewaard gebleven. Deze op stam gezette bonte beshulst behoort nog tot dit plantenassortiment.


Op stam gezette taxus in pastorietuin

Strijpenplein 2 (Zottegem)
Aansluitend bij de 19de eeuwse pastorie is er een achtertuin uit die zelfde periode, de tuin werd deels ingericht als terrein voor jeugdwerking. Een deel van de nog oorspronkelijke beplantingen heeft een aparte inventarisatiefiche gekregen. Op stam gezette taxus behoort nog tot dit plantenassortiment.


Opgaande esdoorn in pastorietuin

Strijpenplein 2 (Zottegem)
Aansluitend bij de 19de-eeuwse pastorie is er een achtertuin uit die zelfde periode. Een deel van de nog oorspronkelijke beplantingen is bewaard gebleven. Deze opgaande gewone esdoorn behoort nog tot dit plantenassortiment.


Parochiekerk Sint-Andries met kerkhof

Strijpenplein zonder nummer (Zottegem)
Voor het eerst vermeld in 1162. De oorspronkelijk romaanse zaalkerk werd tweemaal vergroot met een vroeggotisch gedeelte uit de 15de eeuw. In 1897 werd de bouwvallige kerk gesloopt en in neogotische stijl heropgebouwd naar ontwerp van architect Jules Goethals; ze werd gewijd in 1898. De kerk is omringd door een klein ommuurd kerkhof met 20ste-eeuwse graftekens.


Pastorie Sint-Andriesparochie

Strijpenplein 2 (Zottegem)
Neotraditioneel getint gebouw opgetrokken naar ontwerp van architect Edmond de Perre-Montigny in 1875. Het ontwerp toont de pastorie met éénlaagse, haakse bijbouw links, laatstgenoemde is heden verdwenen.