Beschermd monument

Villa, ontworpen door Urbain de Meyer

Beschermd monument van 21-12-2001 tot heden
ID: 9051   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9051

Besluiten

Villa
definitieve beschermingsbesluiten: 21-12-2001  ID: 3800

Beschrijving

Deze villa is beschermd als monument.


Waarden

De villa is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

De villa is representatief voor het vroege oeuvre van de Antwerpse architect Urbain de Meyer, gebouwd in 1932 in een uitgesproken modernistische en functionalistische stijl.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De villa, gebouwd in 1932 voor de familie Van den Bossche naar een ontwerp van de Antwerpse architect Urbain de Meyer, is een uiterst zeldzaam voorbeeld van modernistische architectuur uit het interbellum in de streek van Kaprijke. De villa getuigt van een vernieuwend bouwen in de stijl van de functionalistische Nieuwe Zakelijkheid. Het gebouw is samengesteld uit verschillende verspringende volumes met witgepleisterde gevels onder platte daken en een sterk in het oog springend hoger opgaande volume van het trappenhuis met kenmerkend ladderraam. De logische en functionele ruimte-indeling en het belang van lucht en licht vindt zijn weerspiegeling in de gevelarchitectuur, met bijvoorbeeld de grote ramen, terras en balkon.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa ontworpen door Urbain de Meyer

Gentstraat 3 (Kaprijke)
In 1931 verkocht de kerkfabriek van Lembeke drie percelen bouwgrond in de Gentstraat, naast de pastorie. Het eerste perceel werd aangekocht door Raymond Van den Bossche. Het jaar daarop werd de jonge Antwerpse architect Urbain De Meyer door de familie Van den Bossche belast met het ontwerp en de bouw van een villa.