Beschermd monument

Hoekcomplex in classicerende barok: Huis van de abdis

Beschermd monument van 26-03-1990 tot heden

ID: 9052   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9052

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-1990  ID: 2364

Beschrijving

De bescherming omvat het complex gebouwen aan de hoek van de Burgstraat met de Jan Botermanstraat, met name het Huis van de abdis. Het herenhuis in classicerende barok aan de Burgstraat met aanpalende vleugels is eveneens beschermd als monument, de historische site is beschermd als stadsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van het complex gebouwen gelegen Burgstraat 22A en 24 als volgt:
"- de historische waarde als restanten van het zogenaamde Naeldekens Convent en het klooster der Bonifanten, onder meer met behouden gedeelte van de kapel, opklimmend tot de 13de-14de eeuw."
"- de artistieke waarde van het zogenaamde Huis van de abdis (achterbouw van nummer 22A), met bepleisterde voorgevel in Lodewijk XIV-stijl, gekenmerkt door pilasters met Lodewijk XIV-motieven en een centraal driehoekig fronton."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).


Waarden

Het complex gebouwen gelegen Burgstraat 22A, de hoek vormend met de Jan Botermanstraat, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoekcomplex met de Jan Botermanstraat

Burgstraat 24, 22A, Jan Botermanstraat 1-3, 1A-C (Gent)
Hoekcomplex met de Botermanstraat, bestaande uit verschillende panden en daterend uit verschillende periodes. Archiefstukken vermelden reeds in de veertiende eeuw het zogenaamde "Naeldekens Couvent", een klooster met kapel waar meisjes zich toelegden op het naaien.