Beschermd monument

Hoekcomplex in classicerende barok: herenhuis en aanpalende vleugels

Beschermd monument van 26-03-1990 tot heden

ID: 9054   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9054

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-1990  ID: 2364

Beschrijving

De bescherming omvat het woonhuis in classicerende barok aan de Burgstraat met aanpalende vleugels. Het complex gebouwen aan de hoek van de Burgstraat met de Jan Botermanstraat, met name het Huis van de abdis is eveneens beschermd als monument, de historische site is beschermd als stadsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van het complex gebouwen gelegen Burgstraat 22A en 24 als volgt:
"- de historische waarde als restanten van het zogenaamde Naeldekens Convent en het klooster der Bonifanten, onder meer met behouden gedeelte van de kapel, opklimmend tot de 13de-14de eeuw."
"- de artistieke waarde van de Lodewijk XIV-gevel van nummer 24, daterend van 1728. De bepleisterde gevel is gemarkeerd door een uitgewerkt middenrisaliet met een monumentale rondboogdeuromlijsting en een gesculpteerde vleugeldeur met Lodewijk XIV-siermotieven en boogveld met Caesarbuste."
"- de artistieke waarde van het interieur van nummer 24 met overwelfde ruimten op de begane grond, daterend uit de 17de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).


Waarden

Het huis gelegen Burgstraat 24 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoekcomplex met de Jan Botermanstraat

Burgstraat 24, 22A, Jan Botermanstraat 1-3, 1A-C (Gent)
Hoekcomplex met de Botermanstraat, bestaande uit verschillende panden en daterend uit verschillende periodes. Archiefstukken vermelden reeds in de veertiende eeuw het zogenaamde "Naeldekens Couvent", een klooster met kapel waar meisjes zich toelegden op het naaien.