Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoekcomplex in classicerende barok met binnenplaatsen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 26-03-1990 tot heden

ID: 9058   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9058

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-1990  ID: 2364

Beschrijving

De bescherming omvat het gebouwencomplex aan de hoek van de Burgstraat met de Jan Botermanstraat, met inbegrip van de binnenkoeren. Enkele gebouwen van het complex, waaronder het herenhuis in classicerende barok langs de Burgstraat en het Huis van de abdis in een hoek van de Jan Botermanstraat zijn ook beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van het complex gebouwen Burgstraat 22A en 24 met inbegrip van de binnenplaatssen en hoekpand met de Jan Botermanstraat als volgt: "als oorspronkelijk één historische site van het 'Naeldekens Convent'."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).


Waarden

Het huis gelegen Burgstraat 22a, 24 met inbegrip van de binnenplaatsen en het hoekpand met de Jan Botermanstraat is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoekcomplex met de Jan Botermanstraat

Burgstraat 24, 22A, Jan Botermanstraat 1-3, 1A-C (Gent)
Hoekcomplex met de Botermanstraat, bestaande uit verschillende panden en daterend uit verschillende periodes. Archiefstukken vermelden reeds in de veertiende eeuw het zogenaamde "Naeldekens Couvent", een klooster met kapel waar meisjes zich toelegden op het naaien.