Herenhuis in classicerende barok: gevels en daken

Beschermd monument van 26-03-1990 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Gewad
Locatie Gewad 17, Gewad 19, Gewad 21 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/428.1
  • 4.01/44021/951.1
  • OO001067

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herenhuis in classicerende barok

Gewad 17-21, Gent (Oost-Vlaanderen)

Herenhuis met kern uit de 17de eeuw op U-vormige plattegrond. Merkwaardige voorgevel van acht traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met linkerzijtrapgevel, gevelordonnantie van rond 1700 aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw.

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels en bedaking van het herenhuis.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de gevels en bedaking van het huis gelegen Gewad 17-19-21 als volgt: "als vrij zeldzaam voorbeeld van een herenwoning met merkwaardige pilastergevel daterend van circa 1700 en een bezienswaardige gesculpteerde vleugeldeur."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).

Waarden

De gevels en bedaking van het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.