Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pakhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
90765
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/90765

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 122. Vermoedelijk voormalig magazijn van de firma T. Vercoutere van ca. 1900. Topgevel met Art Nouveauinvloeden in de uitgebouwde penanten en de driepas in de geveltop.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Opslagplaats

Nieuwevaart 125 (Gent)
Vermoedelijk voormalig magazijn van de firma T. Vercoutere van circa 1900, voorzien van een topgevel met art-nouveauinvloeden.