Beschermd monument

Hotel Piers de Raveschoot: noordoostelijke en noordwestelijke vleugel

Beschermd monument van 26-03-1990 tot heden

ID
9078
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9078

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-1990  ID: 2364

Beschrijving

De bescherming omvat de noordwestelijke en noordoostelijke vleugel van het voormalige Instituut Piers de Raveschoot. Het complex is eveneens als stadsgezicht beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de noordwestelijke en noordoostelijke vleugel van het voormalige Instituut Piers de Raveschoot als volgt:
"- de historische waarde als vroegere Latijnse school en als het geboortehuis van Alfred Piers de Raveschoot, burgemeester van Gent van 1819 tot 1825.
- de artistieke waarde als groot herenhuis met imposante bepleisterde voorgevel in Lodewijk XIV-stijl daterend van 1742 en met bak- en zandstenen vleugel (noordoosten) uit de 16de-17de eeuw met oudere overwelfde kelder op zuilen en een trapgevel uitziend op de Baaisteeg.
- de artistieke waarde van het interieur met portiek in régencestijl, houten bordestrap met gesculpteerde trappaal en –leuning; verscheidene 18de-eeuwse salons met schouwmantels en pleisterwerk."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).


Waarden

De noordwestelijke en noordoostelijke vleugel van het gebouw vroeger genaamd Instituut Piers de Raveschoot is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hotel Piers de Raveschoot

Baaisteeg 5, Koningstraat 12 (Gent)
Herenhuis op U-vormige plattegrond, geboortehuis van Alfred Piers de Raveschoot burgemeester van Gent van 1819 tot 1825, later in gebruik als schoolgebouwen. Noordwestvleugel met voorgevel van oorspronkelijk negen, nu elf traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, volgens archiefstukken daterend van 1742, opgetrokken in Lodewijk XIV-stijl. Noordoostelijke vleugel haaks op voorgevel met tuingevel van vijf traveeën en twee bouwlagen met kelderverdieping, onder zadeldak, uit de 17de eeuw; hoogstwaarschijnlijk nog oudere kern onder meer zichtbaar aan zijgevel in de Baaisteeg. Zuidoostelijke vleugel of voormalige stallen van vijf traveeën en twee bouwlagen met mansardedak, mogelijk uit midden 18de eeuw met verankerde bakstenen achtergevel in Baaisteeg.