Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hotel Piers de Raveschoot met binnenplaats

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 26-03-1990 tot heden

ID
9080
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9080

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-1990  ID: 2364

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat het voormalige Instituut Piers de Raveschoot, met inbegrip van de binnenkoer en de vleugel palend aan de Baaisteeg met de vroegere stallen en koetshuis. De noordwest- en noordoostvleugels zijn eveneens als monument beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de bescherming als stadsgezicht van het gebouw, vroeger genaamd Instituut Piers de Raveschoot met inbegrip van de binnenkoer en de vleugel palend aan de Baaisteek met de vroegere stallen en koetshuis, als volgt: "als voorbeeld van een midden 18de-eeuws herenhuis met U-vormige aanleg van de gebouwen rondom een binnenplaats."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).


Waarden

Het gebouw vroeger genaamd Instituut Piers de Raveschoot met inbegrip van de binnenkoer en de vleugel palend aan de Baaisteeg met de vroegere stallen en koetshuis is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hotel Piers de Raveschoot

Baaisteeg 5, Koningstraat 12 (Gent)
Herenhuis op U-vormige plattegrond, geboortehuis van Alfred Piers de Raveschoot burgemeester van Gent van 1819 tot 1825, later in gebruik als schoolgebouwen. Noordwestvleugel met voorgevel van oorspronkelijk negen, nu elf traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, volgens archiefstukken daterend van 1742, opgetrokken in Lodewijk XIV-stijl. Noordoostelijke vleugel haaks op voorgevel met tuingevel van vijf traveeën en twee bouwlagen met kelderverdieping, onder zadeldak, uit de 17de eeuw; hoogstwaarschijnlijk nog oudere kern onder meer zichtbaar aan zijgevel in de Baaisteeg. Zuidoostelijke vleugel of voormalige stallen van vijf traveeën en twee bouwlagen met mansardedak, mogelijk uit midden 18de eeuw met verankerde bakstenen achtergevel in Baaisteeg.