Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
90809
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/90809

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve, samen met de hoeve nummer 130 binnen één rechthoekige omwalling, mogelijk oorspronkelijk respectievelijk opper- en neerhof van een vroegere site met walgracht. Open hoeve op verhard erf; toegangsdreef en ijzeren hek tussen gewitte bakstenen pijlers ten westen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Pontstraat 160 (Deinze)
Achterin gelegen hoeve, samen met de hoeve nummer 162 binnen één rechthoekige omwalling, mogelijk oorspronkelijk respectievelijk opper- en neerhof van een vroegere site met walgracht. Open hoeve op verhard erf; toegangsdreef en ijzeren hek tussen gewitte bakstenen pijlers ten westen. Woonhuis op terp, acht traveeën onder steil zadeldak, opklimmend tot de 17de eeuw. imposante bakstenen schuur, op de linker zijgevel gedateerd 1882.