Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof ter Hafselt

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 90816   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/90816

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Grote hoeve van het gesloten type rondom onregelmatig vierhoekig erf met beton verharding, reeds in kaart gebracht in de 17de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof ter Hafselt

Olmkensstraat 3 (Zwalm)
Grote hoeve van het gesloten type met boerenhuis, paardenstal, wagenhuis, stallen, bakhuis en berging rondom onregelmatig vierhoekig erf, reeds in kaart gebracht in de 17de eeuw.


Is de omvattende vaststelling van

Bomenrij van opgaande essen

Olmkensstraat 3 (Zwalm)
De zuidwest zijde van het erf van het Hof ter Hafselt wordt afgezoomd met een bomenrij van opgaande essen en één eik.