Beschermd monument

Herenhuis Ligy

Beschermd monument van 26-03-1990 tot heden
ID: 9088   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9088

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-1990  ID: 2364

Beschrijving

De bescherming omvat het Huis Ligy, deel van het voormalige Hof van Ravenstein. Ook de hoekhuizen naar het Sint-Michielsplein en de aanhorigheden aan de binnenplaats behoren tot de bescherming als monument. De historische site is eveneens als stadsgezicht beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van het Huis Ligy als volgt:
"- de historische waarde als grotendeels 18de-eeuws hotel deel uitmakend van het voormalige Hof van Ravenstein, waarvan sporen in de kelders opklimmen tot de 13de eeuw.
- de historische en artistieke waarde als grotendeels 18de-eeuws herenhuis met Lodewijk XIV-lijstgevel van 1726 met typisch fronton en een erker over twee bouwlagen in Lodewijk XVI-stijl van 1772. Loodrecht erop deel van een ouder huis met sporen van Doornikse steen met een grote overwelfde kelder uit de 13de eeuw, toegankelijk via Sint-Michielsplein 1. De ruime binnenplaats is afgesloten door respectievelijk een muur met sporen van een 16de-eeuwse galerij van zandsteen, fraaie bepleisterde stallingen van 1726 en een klein afzonderlijk gebouwtje eveneens uit de eerste helft van de 18de eeuw.
- de volkskundige waarde als het vermaarde snoepwinkeltje van Gentse Katrienspekken, sedert 1870 ondergebracht in de Ravensteinkelder."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).


Waarden

Het huis zogenaamd Huis Ligy is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Herenhuis Ligy

Onderbergen 2 (Gent)
Gedeelte van het voormalige "Hof van Ravenstein" waarvan kelders bewaard bleven. Hoekhuis van twee bouwlagen afgedekt door een mansardedak (kunstleien) met twee dakkapellen; door de eigenaar de graaf De La Faille, "heere van Afsenede ende Eecloo" verbouwd in 1726, aangepast in het vierde kwart van de 18de eeuw en in de 20ste eeuw.


Hoekhuis

Sint-Michielsplein 2-3 (Gent)
Middelgroot hoekhuis met drie traveeën brede trapgevel van twee bouwlagen, onder sterk hellend zadeldak, vermoedelijk uit de 17de eeuw, en oorspronkelijk een vleugel van het oude "Hof van Ravenstein" en deel uitmakend van het gebouwencomplex Onderbergen 2.


Oud huis Katrien

Sint-Michielsplein 1 (Gent)
Bepleisterde en witgeschilderde gevel met imitatiebanden van één bouwlaag, vormt de overgang tussen Onderbergen nummer 2 en Sint-Michielsplein nummer 2.