Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Herenhuis Ligy met binnenplaats

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 26-03-1990 tot heden
ID: 9090   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9090

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-1990  ID: 2364

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat het Huis Ligy met binnenplaats. Het herenhuis en de hoekhuizen van Onderbergen met het Sint-Michielsplein zijn ook als monument beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de bescherming als stadsgezicht van het Huis Ligy met inbegrip van de binnenplaats als volgt: "als voorbeeld van een 18de-eeuws hotel met oudere kern van het voormalige Hof van Ravenstein, waarachter een gekasseide binnenplaats met dienstgebouwen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).


Waarden

Het huis zogenaamd Huis Ligy met inbegrip van de binnenplaats is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde:

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Herenhuis Ligy

Onderbergen 2 (Gent)
Gedeelte van het voormalige "Hof van Ravenstein" waarvan kelders bewaard bleven. Hoekhuis van twee bouwlagen afgedekt door een mansardedak (kunstleien) met twee dakkapellen; door de eigenaar de graaf De La Faille, "heere van Afsenede ende Eecloo" verbouwd in 1726, aangepast in het vierde kwart van de 18de eeuw en in de 20ste eeuw.


Hoekhuis

Sint-Michielsplein 2-3 (Gent)
Middelgroot hoekhuis met drie traveeën brede trapgevel van twee bouwlagen, onder sterk hellend zadeldak, vermoedelijk uit de 17de eeuw, en oorspronkelijk een vleugel van het oude "Hof van Ravenstein" en deel uitmakend van het gebouwencomplex Onderbergen 2.


Oud huis Katrien

Sint-Michielsplein 1 (Gent)
Bepleisterde en witgeschilderde gevel met imitatiebanden van één bouwlaag, vormt de overgang tussen Onderbergen nummer 2 en Sint-Michielsplein nummer 2.