Hotel Ortegat: gevels en daken

Beschermd monument van 26-03-1990 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Oude Houtlei
Locatie Oude Houtlei 34 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/432.1
  • 4.01/44021/954.1
  • OO001071

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hotel Ortegat

Oude Houtlei 34, Gent (Oost-Vlaanderen)

Breed en ruim onderkelderd herenhuis van twee bouwlagen en tien traveeën, afgedekt met twee gelijklopende zadeldaken (nok parallel aan de straat, leien op het voorste dakschild, rest met pannenbekleding) behouden rechter zijtrapgevel, hoogstwaarschijnlijk opklimmend tot de 17de eeuw.

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels en bedaking van het Hotel Ortegat.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de gevels en bedaking van het Hotel Ortegat als volgt: "als monumentaal herenhuis dat minstens opklimt tot de 17de eeuw en waarvan de voorgevel nog grotendeels zijn uitzicht van 1735 behouden heeft met stucornamentiek in Lodewijk XIV-stijl."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).

Waarden

De gevels en bedaking van het huis genaamd Hotel Ortegat is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.