Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
90934
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/90934

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Fraai voormalig boerenhuis met witgeschilderde bakstenen gevel van acht traveeën op gecementeerde plint onder zadeldak tussen gecementeerde zijaandaken; gevelsteentje met jaartal 1738 rechts onderaan.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Grote Baan 226A-D (Lievegem)
Boerenwoning met witgeschilderde bakstenen gevel van acht traveeën op gecementeerde plint onder zadeldak tussen gecementeerde zijaandaken; gevelsteentje met jaartal 1738 rechts onderaan.