Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
91019
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91019

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee gelijkaardige breedhuizen met dubbelhuisopstand, van respectievelijk zes en zeven traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit derde-vierde kwart 18de eeuw. Nummer 4 volgens archiefstukken uit 1782.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee burgerhuizen

Botermarkt 4-5 (Gent)
Twee gelijkaardige breedhuizen met dubbelhuisopstand, van respectievelijk zes en zeven traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit derde-vierde kwart 18de eeuw. Nummer 4 volgens archiefstukken uit 1782.