Beschermd monument

Hotel Schamp: gevels en daken

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden

ID
9105
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9105

Besluiten

Geografisch pakket Gent
wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5639

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels en bedaking van het voormalige Hotel Schamp. In 2014 werd een wijzigingsbesluit opgemaakt ter aanpassing van een administratieve fout.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de gevels en bedaking van het voormalige Hotel Schamp als volgt:
"- de historische waarde als voormalig hotel in Lodewijk XIV-stijl waar de Amerikaanse delegatie verbleef in 1814 voor de ondertekening van het Verdrag van Gent.
- de artistieke waarde van de behouden bovenverdiepingen van de herenhuizen, op de gevels gedateerd 1717, 1721 en 1714 in een merkwaardige Lodewijk XIV-stijl. Nummer 45 vertoont opvallend stucwerk in de rondboogvelden van de vensters. Nummer 47, ontworpen door de bekende bouwmeester Bernard de Wilde in 1721, is rijkelijk versierd met borstweringen en een bekronend fronton met sculpturen. De kleine haaks geplaatste gevel, gedateerd 1714, met pseudo-halsgevel en mansardedak, is bekend als het eerste voorbeeld van een dergelijk dak in Gent."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).


Waarden

De gevels en bedaking van het voormalige Hotel Schamp is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hotel Schamp

Veldstraat 45-47, Voldersstraat 21 (Gent)
Hoekhuis met de Voldersstraat, in mooie Lodewijk XIV-stijl, op de fries gedateerd 1717. Oorspronkelijk dubbelhuis van zeven traveeën met drie bouwlagen onder schilddak (leien), begin 20ste eeuw verdeeld in twee delen. Samen met het aanpalende herenhuis vormde het pand vroeger Hotel Schamp.


Hotel Schamp

Veldstraat 47 (Gent)
Rijk versierd herenhuis in Lodewijk XIV-stijl, vermoedelijk daterend van 1721, naar ontwerp van architect Bernard de Wilde. Haaks aanleunend, kleine gevel met twee lagere bouwlagen van drie traveeën onder mansardedak (leien), op een gevelsteen gedateerd 1714. Samen met het aanpalende herenhuis vormde het pand vroeger Hotel Schamp.