Beschermd monument

Gesloten hoeve

Beschermd monument van 19-08-1980 tot heden
ID: 9109   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9109

Besluiten

Munkboshoeven
definitieve beschermingsbesluiten: 19-08-1980  ID: 1493

Beschrijving

De gesloten hoeve is beschermd als monument.


Waarden

De hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve

Munkbosstraat 8 (Zottegem)
Hoeve opklimmend tot de 18de eeuw; witgekalkte bakstenen gebouwen op gepikte plint afgelijnd met baksteenfries onder zadeldaken (pannen) en gegroepeerd rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats met centraal grasveld en bomen. Inrijpoort opgenomen in de noordoostelijke stalvleugel.