Beschermd monument

Herenhuis De Burcht

Beschermd monument van 23-07-1989 tot heden

ID: 911   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/911

Besluiten

De Burcht
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 23-07-1989  ID: 2344

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het 18de-eeuws herenhuis, de restanten van de middeleeuwse structuur (kelders onder de schuur, de oude vestingstoren, de funderingsmassieven), de bakstenen brug, hekpijlers en omwalling.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
Het 18de-eeuwse herenhuis, de oude kelders onder de aanpalende schuur en de bakstenen brug met arduinen hekpijlers hebben historische waarde als enige nog aanwezige sporen van bebouwing bovenop de mottestructuur, en artistieke waarde als 18de-eeuws herenhuis, opgetrokken in baksteen met mansardedak met fraaie rondboogdeur gevat in een rechthoekige omlijsting en uit dezelfde periode daterende binneninrichting.
De oude, 13de-eeuwse vestingstoren alsook de funderingsmassieven verwijzend naar vroegere bebouwing en het omwallingssysteem hebben historische waarde als restanten van de Burcht van Londerzeel, een belangrijke heerlijkheid van de Heren van Grimbergen, achtereenvolgens in het bezit van de Berthouts, de graven van Vianden, de Prinsen van Oranje-Nassau en de Croy's. De documentaire en archeologische waarden manifesteren zich als elementen verwijzend naar de plaatselijke burcht, de oude dominale kern met karakteriserende verdedigingsstructuur - een motte met dubbel omwallingssysteem - waarvan de oorsprong alleszins terugklimt tot de 13de eeuw.

Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000752, De Burcht (PAESMANS G., 1989).


Waarden

De 18de-eeuwse herenwoning met bakstenen brug en hekpijlers, de kelders onder de schuur, de oude vestingstoren, de funderingsmassieven en de omwalling is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde

historische waarde

in casu archeologische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis De Burcht

Burcht 7 (Londerzeel)
Resten van de plaatselijke burcht, het 18de-eeuwse alleenstaand herenhuis, verbouwd en uitgebreid in de 19de eeuw en de ruïnes van een bakstenen middeleeuwse vestingstoren deel uitmakend van een weermuur.