Herenhuis Hotel Dutry

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Geldmunt
Locatie Geldmunt 13, Geldmunt 15 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/415.1
  • 4.01/44021/959.1
  • OO001077

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herenhuis Hotel Dutry

Geldmunt 13-15, Gent (Oost-Vlaanderen)

Voormalig zogenaamd "Hotel Dutry", thans deels rijksmuziekacademie en kunsthumaniora. Herenwoning ontstaan door samenvoeging van twee huizen welke volgens archiefstukken in 1754 voorzien werden van gevels in rococostijl.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het herenhuis Hotel Dutry. In 2014 werd een wijzigingsbesluit opgemaakt ter aanpassing van een administratieve fout.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van Hotel Dutry als volgt: "als geslaagd voorbeeld van een 18de-eeuwse herenwoning in rococostijl gebouwd in 1754, met een uitzonderlijk rijk en bijzonder homogeen interieur in rococostijl, met verscheidene eiken trappen, lambriseringen en deuren, salons met kwaliteitsvolle marmeren schouwen en origineel stucwerk onder meer voor de plafonds."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).

Waarden

Het huis genaamd Hotel Dutry is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.