Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
91107
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91107

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gesloten hoeve met gebouwen onder pannen zadeldaken uit de 19de eeuw, gegroepeerd rondom een vierkante, gebetonneerde binnenkoer met vaalt.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Paardestraat 3-5 (Erpe-Mere)
Gesloten hoeve met gebouwen onder pannen zadeldaken uit de 19de eeuw, gegroepeerd rondom een vierkante, gebetonneerde binnenkoer met vaalt. Boerenwoning van het dubbelhuistype met anderhalve bouwlaag van zes traveeën. an de straatkant, dwarsschuur met twee rechthoekige inrijpoorten. Ten noordoosten, dwarsschuur met houten bebording op bakstenen voeting.