Beschermd monument

Burgerhuis in rococo

Beschermd monument van 26-03-1990 tot heden
ID: 9111   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9111

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-1990  ID: 2364

Beschrijving

De bescherming omvat het burgerhuis in rococo aan de Leie, toegankelijk via een portaal in een bijgebouw aan het Hoefslagstraatje.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van het huis als volgt:
- de historische en artistieke waarde als 18de-eeuws herenhuis toegankelijk langs een waterstraatje van de Langemunt naar de Leie, met een rococogevel, gedateerd 1753, uitziend op de Leie. Fraai gelede gevel met typisch middenrisaliet voorzien van een bekronend driehoekig fronton. In de zijgevel bevindt zich een markante portiek met Ionische zuilen van 1779 en een rondboogdeur van 1753.
- de artistieke waarde van het behouden interieur met inbegrip van het vroeg-20ste-eeuwse mobilair van een voormalige bankinstelling."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).

Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis in rococo

Hoefslagstraatje 1 (Gent)
Rococohuis van 1753 uitziend op de Leie maar toegankelijk langs een portaal in een bijbouw in het Hoefslagstraatje. De voorgevel aan de Leie is zes travee├źn breed, twee bouwlagen hoog en afgedekt met een pseudo-mansardedak (Vlaamse pannen), 1753 gedateerd in het fries.