Beschermd monument

Huis Serlippens

Beschermd monument van 26-03-1990 tot heden

ID: 9113   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9113

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-1990  ID: 2364

Beschrijving

De bescherming omvat het burgerhuis, genaamd Huis Serlippens, in rococo uit 1751-52.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van het Huis Serlippens als volgt:
- de artistieke en historische waarde als prachtig rococohuis in 1751 gebouwd door J.J. Serlippens. De bepleisterde gevel is één der fraaiste voorbeelden van de Gentse rococobouwkunst met kenmerkende accentuatie van de middenpartij, versieringsmotieven en de golvende beweging van de gevel.
- de artistieke waarde van het interieur met verscheidene kamers voorzien van pleisterwerk en schoorstenen in verschillende stijlen uit de 18de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).


Waarden

Het huis genaamd Huis Serlippens is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis Serlippens

Hoogpoort 77 (Gent)
Genaamd naar J.J. Serlippens die in 1751 een aanvraag indiende voor het bouwen van dit prachtig rococohuis. Volgens het jaartal in het smeedijzeren balkon zou het werk in 1752 voltooid geweest zijn.