Herenhuis

Beschermd monument van 26-03-1990 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Huidevetterskaai
Locatie Huidevetterskaai 39, Huidevetterskaai 40 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/412.1
  • 4.01/44021/962.1
  • OO001080

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herenhuis

Huidevetterskaai 39, 40, Gent (Oost-Vlaanderen)

Breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen, onder schilddak, uit midden 18de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met dubbelhuisopstand, voorzien van een driehoekig fronton. Links zijaanbouw van twee traveeën en twee bouwlagen, waarschijnlijk uit de 18de eeuw doch met later aangepaste voorgevel.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het herenhuis in rococostijl aan de Huidevetterskaai.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van het huis als volgt:
"- de artistieke en historische waarde als herenhuis in rococostijl daterend uit midden 18de eeuw met originele stucversiering in de frontons van voor- en achtergevel.
- de artistieke waarde van de marmeren schoorsteenmantel met stucwerk in rococostijl."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).

Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.