Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Textielfabriek Remi Vancaeneghem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 91153   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91153

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige textielfabriek "Remi Vancaeneghem", thans Celan nv, PMR (Precisie Mekaniek Ronse) en drankencentrale, in zijn totaliteit gebouwd in 1920 volgens bouwplan van architect A. Massez. Stopgezet in 1957. Verbouwing aan de conciërgerie en toegangspoort volgens bouwplannen van 1940 en 1941 naar ontwerp van architect A. Van Laethem.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Textielfabriek Remi Vancaeneghem

Olifantstraat 17-19 (Ronse)
Voormalige textielfabriek "Remi Vancaeneghem", thans Celan nv, PMR (Precisie Mekaniek Ronse) en drankencentrale, in zijn totaliteit gebouwd in 1920 volgens bouwplan van architect A. Massez. Stopgezet in 1957. Verbouwing aan de conciërgerie en toegangspoort volgens bouwplannen van 1940 en 1941 naar ontwerp van architect A. Van Laethem.