Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpshuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
91169
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91169

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dorpshuis gelegen achterin voortuin, afgesloten door ijzeren hekwerk op bakstenen muur met centraal een ijzeren voetgangershek. Verankerd bakstenen woonhuis van zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (pannen), gedateerd van 1837.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Vredesplein 17 (Zwalm)
Dorpswoning van zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, gedateerd van 1837, voortuin afgesloten door ijzeren hekwerk op bakstenen muur met centraal een doorgang.