Beschermd monument

Herenhuis in rococo: gevels en daken

Beschermd monument van 26-03-1990 tot heden

ID
9119
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9119

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-1990  ID: 2364

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels en bedaking van het herenhuis in rococostijl aan Kwaadham, volgens archiefdocumenten gebouwd in 1757.

Het beschermingsdossier motiveert de artistieke en historische waarde van de gevels en bedaking van het herenhuis als volgt: "als voorbeeld van een Lodewijk XV-gevel van 1757 met volledig arduinen parement, gemarkeerd door een middenrisaliet met driehoekig fronton op rocailleconsoles en een lobvormig venster tussen rocaillemotieven; een uitgewerkte Lodewijk XV-spiegelboogdeur en bekronend balkonhek van smeedijzer."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).


Waarden

De gevels en bedaking van het oude herenhuis zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Herenhuis in rococo

Kwaadham 9-89 (Gent)
18de-eeuws herenhuis in Lodewijk XV-stijl, met twee bouwlagen van zeven traveeën onder mansardedak volgens archiefstukken gedateerd 1757.