Beschermd monument

Oostvaart en kasseiwegen

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden
ID: 9120   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9120

Besluiten

Oostvaart, waterloop en kasseiwegen
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4141

Beschrijving

De Oostvaart en de langs de oevers lopende kasseiwegen te Moerbeke zijn beschermd als monument.Waarden

De “Oostvaart”, waterloop en de langsheen de oevers lopende kasseiwegen tussen Moervaart en Merlanstraat, met inbegrip van gracht en bermen, zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

De "Oostvaart" als vaart en jaagpad of tragel vindt vermoedelijk haar oorsprong in de middeleeuwen. Moerbeke kende toen een klein netwerk van vaarten. Enkel de Oostvaart is behouden gebleven. Deze vaarten werden aangelegd na het graven van de Moervaart en dienden om het transport over water van en naar de Moervaart, vanuit en naar het binnenland te verzekeren.
De kasseiweg is nog een van de laatste voorbeelden van een geplaveide wegverharding, een techniek die reeds ten tijde van de Romeinse militaire aanwezigheid werd toegepast bij de aanleg van heirbanen. Onder de heerschappij van Albrecht en Isabella, in het begin van de 17de eeuw, werden de straten in de steden geplaveid. Gedurende het 40-jarige bewind van Maria Theresia, van 1740 tot 1780, werden de eerste stenen wegen aangelegd.

industrieel-archeologische waarde

De kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van de kasseiwegen, de gracht en de wegbermen van belang.

sociaal-culturele waarde

De zeldzaam wordende kasseiwegen zijn zeer karakteristiek en geven aan het landschap een belangrijk, echt en onvervalst karakter. Ze worden door menig wandelaar, wielertoerist, wielrenner en sportliefhebber opgezocht.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Oostvaart en kasseiwegen

Oostvaart zonder nummer (Moerbeke)
De Oostvaart als vaart en jaagpad of tragel vindt vermoedelijk haar oorsprong in de middeleeuwen. Moerbeke kende toen een klein netwerk van vaarten, waarvan enkel de Oostvaart behouden bleef.