Herenhuis Hotel de Hemptinne: vleugel

Beschermd monument van 26-03-1990 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Onderstraat
Locatie Onderstraat 77 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/417.1
  • 4.01/44021/966.1
  • OO001085

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Vleugel van Hotel de Hemptinne

Onderstraat 77, Gent (Oost-Vlaanderen)

Resterende vleugel van een voorheen groot U-vormig complex zogenaamd "Hotel de Hemptinne" met voorgevel in de Koningstraat, ingeplant rondom rechthoekige binnentuin met ijzeren hekken langs de westkant, heden Borluutstraat.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de resterende vleugel van Hotel de Hemptinne.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van Hotel de Hemptinne als volgt: "de historische waarde van de behouden vleugel van het oorspronkelijk U-vormig complex op de hoek met de Belfortstraat, daterend van 1759 met karakteristieke Lodewijk XV-gevels met bekronende driehoekige frontons en rocaille-ornamenten."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).

Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.