Beschermd monument

Grafkapel familie della Faille

Beschermd monument van 20-05-1981 tot heden
ID: 9123   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9123

Besluiten

Kapel en omgevende straten
definitieve beschermingsbesluiten: 20-05-1981  ID: 1624

Beschrijving

De grafkapel van de familie della Faille is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de architectuurhistorische waarde van de kapel als volgt gemotiveerd: als enige restant van het verdwenen, in kern gotisch dorpskerkje, namelijk de voormalige linkertransepttoren, gebouwd in witsteen in de 15de eeuw, en centraal gelegen op de begraafplaats.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000638, Kapel op begraafplaats (S.N., 1981).

Waarden

De kapel, op de begraafplaats, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Grafkapel familie della Faille

Molenbeekstraat zonder nummer (Zottegem)
Grafkapel van de familie della Faille. Omringend beboomd kerkhof met beuken. Gotische kapel opklimmend tot de 14de eeuw (?).