Beschermd monument

Wegedoorn in het Etbos

Beschermd monument van 04-12-2013 tot heden
ID: 9125   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9125

Besluiten

Wegedoorn
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2013  ID: 5264

Beschrijving

Enkele exemplaren van wegedoorn in het Etbos te Moerbeke zijn beschermd als monument.


Waarden

De wegedoorn is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

Wegedoorn is vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam binnen Vlaanderen. De soort heeft omwille van zijn zeldzaamheid grote waarde als autochtone genenbron. De wegedoorn verkiest een kalkhoudende grond. Typisch voor de Moervaartdepressie is de aanwezigheid van moeraskalk, wat het mogelijk maakt voor de wegedoorn hier te groeien.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Wegedoorn in het Etbos

Etbos (Moerbeke)
Enkele exemplaren van wegedoorn (Rhamnus cathartica) zijn spontaan uitgezaaid langs het Etbos ten zuiden van Zuidlede te Moerbeke.