Beschermd monument

Herenhuis Hotel Snoeck

Beschermd monument van 26-03-1990 tot heden

ID: 9127   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9127

Besluiten

Geografisch pakket Gent
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 26-03-1990  ID: 2364

Beschrijving

De bescherming omvat het voormalige herenhuis Hotel Snoeck.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van Hotel Snoeck als volgt:
"- de historische waarde als typisch 18de-eeuws herenhuis ontworpen in 1749 door de vermaarde Gentse architect David 't Kindt en als voormalig woonhuis van de musicoloog Cesar Snoeck.
- de artistieke waarde als herenhuis met fraaie bepleisterde voorgevel in rococostijl en behouden rijk interieur met salons in regence-, Lodewijk XV- en Lodewijk XVI-stijl."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).


Waarden

Het huis zogenaamd Hotel Snoeck is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hotel Snoeck

Sint-Jacobsnieuwstraat 50-52 (Gent)
Herenhuis in rococostijl, volgens archiefstukken in 1749 opgetrokken naar ontwerp van architect David 't Kindt met verdwenen achterhuis uitziend op Jan Palfijnstraat.