Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble van drie maal twee gekoppelde dorpswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
91271
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91271

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ensemble van drie maal twee gekoppelde woningen, volgens gegevens van het kadasterarchief gebouwd in 1936 door landbouwer E. Lemeire. Half vrijstaande woningen in eenheidsbebouwing met voortuintjes, per twee gespiegeld en verenigd onder één diep en breed wolvedak met kunstleien.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble van gekoppelde dorpswoningen

Brusselsesteenweg 455-461, 465-467 (Wetteren)
Ensemble van drie maal twee gekoppelde woningen, gebouwd in 1936 door landbouwer E. Lemeire. Half vrijstaande woningen in eenheidsbebouwing met voortuintjes, per twee gespiegeld en verenigd onder één diep en breed wolfsdak met kunstleien.