Parochiekerk Sint-Amandus met omgeving

Beschermd monument van 13-10-1986 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Geraardsbergen
Deelgemeente Smeerebbe-Vloerzegem
Straat Smeerebbestraat
Locatie Smeerebbestraat zonder nummer (Geraardsbergen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41018/112.1
  • 4.01/41018/163.1
  • DO000332
  • OO000178

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Amandus

Smeerebbestraat zonder nummer, Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen)

Parochiekerk, gebouwd in de 18de eeuw met bewaard gotisch koor; omringd door een kerkhof en hoge bakstenen muur met ezelsrug; trap en bakstenen hekpijlers ten westen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Amandus met omgeving is beschermd als monument bij koninklijk besluit van 4 mei 1973. Aangezien de verkeerde percelen werden beschermd werd de oorspronkelijke bescherming gewijzigd bij ministerieel besluit van 13 oktober 1986.

Waarden

De Sint-Amanduskerk met onmiddellijke omgeving is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu bouwkundige waarde:

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.