Beschermd monument

Brouwerij De Goublomme

Beschermd monument van 26-03-1990 tot heden

ID
9131
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9131

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-1990  ID: 2364

Beschrijving

De bescherming omvat het voormalige herenhuis en brouwerij De Goublomme.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van De Goublomme als volgt: "als een uitzonderlijk mooi Gents rococohuis met bepleisterde gevel daterend van 1747, met een karakteristieke geaccentueerde middentravee uitlopend in een driehoekig fronton en rijke rocailleversieringen, onder meer de huisnaam."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).


Waarden

Het huis zogenaamd De Goublomme is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Brouwerij De Goublomme

Steendam 112 (Gent)
Mooie rococogevel met vijf traveeën en twee bouwlagen onder een mansardedak (leien, pannen) met twee dakkapellen, volgens bouwaanvraag daterend van 1747.