Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 91321   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91321

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bakstenen rijhuis met enkelhuisopstand van drie traveeën en twee verdiepingen naar ontwerp van architect Joseph De Paepe (Zele) (zie bouwaanvraag van 1932).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Dendermondebaan 54 (Zele)
Bakstenen rijhuis met enkelhuisopstand van drie traveeën en twee verdiepingen, volgens bouwaanvraag van 1932 naar ontwerp van architect Joseph De Paepe.