Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Lembeke

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-10-1986 tot heden
ID: 9133   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9133

Besluiten

Kerk, woning Stockman en dorpskom van Lembeke
definitieve beschermingsbesluiten: 22-10-1986  ID: 2229

Beschrijving

De dorpskom van Lembeke is beschermd als dorpsgezicht. De gevels op de grens van de afbakening (Lembeke-Dorp 21-22, 25-26) maken deel uit van de bescherming.


Waarden

De dorpskom is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Lembeke

Heihoekse Kerkwegel 1-3, Lembeke-Dorp 3, 8-9, 35-41, 38-40 (Kaprijke)
De dorpskern van Lembeke ontplooit zich ter hoogte van Lembeke-Dorp rondom het voormalige kerkhof, voorzien van een lage bakstenen ommuring, met centraal de Parochiekerk Sint-Egidius.

Is de omvattende bescherming van

Brouwerij

Lembeke-Dorp 41 (Kaprijke)
Voormalige brouwerij Stockman, nu drankencentrale. Opgericht begin 19de eeuw en stopgezet in 1942. Met mouterij, schuur en stallen. Huidige constructie in L-vorm vermoedelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw, met in de oksel eestschouw onder afgeknot tentdak uit begin 19de eeuw.


Brouwerswoning Stockman

Lembeke-Dorp 36 (Kaprijke)
Herenhuis bij voormalige brouwerij Stockman. Voor het huis, arduinen stoeppalen met ketting. Oorspronkelijk brouwershuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Dorpswoning

Lembeke-Dorp 39 (Kaprijke)
Dorpswoning gelegen naast het ingangshek van het vroegere kerkhof ten noordwesten van de kerk. Oorspronkelijk huisje van één bouwlaag, later uitgebreid met rechter deel en na 1920 (confer oude postkaarten) verhoogd met bovenverdieping.


Eeuwfeestboom

Lembeke-Dorp zonder nummer (Kaprijke)
Linde als herdenkingsboom op het oude kerkhof aangeplant in 1930, achter het oorlogsmonument, ter gelegenheid der eeuwfeesten 1830-1930.


Eeuwfeestboom

Lembeke-Dorp zonder nummer (Kaprijke)
Bij het oorlogsmonument vlakbij de parochiekerk werd in 1930, naar aanleiding van honderd jaar België, een linde als herdenkingsboom geplant.


Herenhuis

Lembeke-Dorp 3 (Kaprijke)
Herenwoning van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit 19de eeuw. Beraapte gevel met dubbelhuisopstand.


Herenhuis

Lembeke-Dorp 21, 22 (Kaprijke)
Oorspronkelijk één herenhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw, nu gesplitst in twee huizen van respectievelijk twee en drie traveeën.


Leilindenrijen dorpskom Lembeke

Lembeke-Dorp zonder nummer (Kaprijke)
De dorpskom van Lembeke wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van leilindenrijen. Deze in een verticaal vlak gesnoeide lindebomen zijn al te zien op postkaarten van vooraan in de 20ste eeuw. Het waren toen al bomen met zware stammen, wat doet vermoeden dat de aanplanting minstens dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw. De bomenrijen staan zodanig georiënteerd bij zuid- en westgevels, dat ze in de zomer als zonnescherm functioneren.


Oorlogsmonument

Lembeke-Dorp zonder nummer (Kaprijke)
Het oorlogsmonument voor de Eerste Wereldoorlog werd opgericht in september 1922 naar ontwerp van Jean Canneel, de omheining naar ontwerp van architect G. Smitz is uitgevoerd door Ch. Wauters (Eeklo) voor het ijzerwerk en door steenkapper Louis Van Damme (Eeklo).


Op stam gezette taxus bij Sint-Egidiuskerk

Lembeke-Dorp zonder nummer (Kaprijke)
Op het kerkhof bij het kerkkoor staat een op stam gezette taxus. Vermoedelijk is hij ooit aangeplant bij een graf. Taxussen staan er voorgekend dat ze zéér oud kunnen worden.


Opgaande zomereik

Lembeke-Dorp zonder nummer (Kaprijke)
Mooi ontwikkelde opgaande zomereik in de dorpskom van Lembeke. Deze boom is zéér bepalend, heeft een zéér hoge opgesleunde takvrije stam en een evenwichtige kruin. Gezien de aandacht die de boom gekregen heeft tijdens zijn ontwikkelingsproces, betreft het hier vermoedelijk een herdenkingsboom.


Parochiekerk Sint-Egidius

Lembeke-Dorp zonder nummer (Kaprijke)
Parochiekerk Sint-Egidius en voormalige omringende kerkhof met lage bakstenen ommuring met ezelsrug. Ten noordwesten van de kerk, behouden ijzeren hek aan bakstenen pijlers als toegang tot het kerkhof.


Treurbeuk bij Sint-Egidiuskerk

Lembeke-Dorp zonder nummer (Kaprijke)
Aan de zuidkant van de kerk, op wat nog rest van het kerkhof, staat een treurbeuk.


Twee arbeiderswoningen

Heihoekse Kerkwegel 3 (Kaprijke)
Twee gekoppelde arbeidershuisjes van drie traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (pannen), volgens het kadasterarchief gebouwd door brouwer Stockman van de ernaast gelegen brouwerij in 1896.


Twee gekoppelde burgerhuizen

Lembeke-Dorp 25, 26 (Kaprijke)
Gekoppelde rijwoningen van elk drie traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak (pannen).