Parochiekerk Sint-Mattheus met omgeving

Beschermd monument van 25-07-1974 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Geraardsbergen
Deelgemeente Smeerebbe-Vloerzegem
Straat Vloerzegemstraat
Locatie Vloerzegemstraat zonder nummer (Geraardsbergen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41018/114.1
  • 4.01/41018/164.1
  • OO000533

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Mattheus

Vloerzegemstraat zonder nummer, Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen)

Gelegen ten noorden van de Kloosterstraat en ten zuiden van beboomd weiland.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Mattheus met omgeving is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Mattheuskerk met onmiddellijke omgeving is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu bouwkundige waarde:

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.