Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tuinwijk uit interbellum

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
91351
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91351

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sociale woonwijk met zesendertig huizen gerealiseerd door "Le Nouveau Foyer Renaisien" bij KB van 04.05.1926. Enkelhuizen in spiegelbeeldschema van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen daken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sociale woonwijk

Ninoofsesteenweg 299-317, Stijn Streuvelsstraat 1-26 (Ronse)
Sociale woonwijk met zesendertig huizen gerealiseerd door Le Nouveau Foyer Renaisien bij Koninklijk Besluit van 04.05.1926. Enkelhuizen in spiegelbeeldschema van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen daken.