Beschermd monument

Sint-Franciscuskapel

Beschermd monument van 18-09-1981 tot heden
ID: 9136   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9136

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, kapel en dorpskom van Kaprijke
definitieve beschermingsbesluiten: 18-09-1981  ID: 1690

Beschrijving

De Sint-Franciscuskapel is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde van de kapel als volgt gemotiveerd: "als kleine kapel, opgetrokken met baksteen, met octogonale vorm en tentdakje, daterend uit het begin van de 19de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000665, Gemeenteplein: kapel (S.N., 1981)

Waarden

De kapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Franciscuskapel

Plein zonder nummer (Kaprijke)
Ingeplant op de noordoostelijke hoek van het Plein. Achtkantige kapel, vermoedelijk uit de 18de eeuw, met aan de westzijde toegevoegd portaal uit de 19de eeuw.