Sint-Franciscuskapel

Beschermd monument van 18-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Plein
Locatie Plein zn (Kaprijke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43007/108.1
  • 4.01/43007/139.1
  • OO001695

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Franciscuskapel

Plein zonder nummer, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

Ingeplant op de noordoostelijke hoek van het Plein. Achtkantige kapel, vermoedelijk uit de 18de eeuw, met aan de westzijde toegevoegd portaal uit de 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Sint-Franciscuskapel is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde van de kapel als volgt gemotiveerd: "als kleine kapel, opgetrokken met baksteen, met octogonale vorm en tentdakje, daterend uit het begin van de 19de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000665, Gemeenteplein: kapel (S.N., 1981)

Waarden

De kapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.