Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster van de Grauwe Zusters - Penitenten

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
91388
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91388

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Stichting in 1344 door burggraaf de Melun. Oorspronkelijk godshuis voor behoeftige reizigers, weldra omgevormd tot hospitaal. Verwoesting in de tweede helft van de 16de eeuw door de geuzen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster van de grauwe zusters - penitenten

Penitentenlaan 3-7 (Zottegem)
Oorspronkelijk godshuis voor behoeftige reizigers, weldra omgevormd tot hospitaal. Verwoesting in de tweede helft van de 16de eeuw door de geuzen. Oude kloostergang opklimmend tot het vierde kwart van de 17de eeuw tot de eerste helft van de 18de eeuw; latere aanpassingen; vier vleugels van twee bouwlagen onder aaneengesloten zadeldaken (leien), gegroepeerd rondom een rechthoekig binnenhof. Kapel in de oksel van de noordoostelijke en zuidoostelijke vleugel .