Parochiekerk Sint-Michiel

Beschermd monument van 17-07-1979 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Herent
Deelgemeente Veltem-Beisem
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 5 (Herent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24038/102.1
  • 4.01/24038/120.1
  • OB000344

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Michiel

Kerkstraat 5, Herent (Vlaams-Brabant)

Kerk in classicistische stijl, gedateerd 1762 en bestaande uit een vijfzijdig koor; één beuk van vier traveeën en een kleine klokkentoren gevat tussen twee bijbouwen, afgedekt met lessenaarsdaken.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Michiel, een eenbeukige dorpskerk in classicistische stijl, gedateerd 1762 boven de triomfboog. De kerk en omgeving zijn als dorpsgezicht beschermd.

Waarden

De Sint-Michielskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.