Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Michiel

Beschermd monument van tot heden

ID
914
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/914

Besluiten

Parochiekerk Sint-Michiel en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-1979  ID: 1274

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Michiel, een eenbeukige dorpskerk in classicistische stijl, gedateerd 1762 boven de triomfboog. De kerk en omgeving zijn als dorpsgezicht beschermd.Waarden

De Sint-Michielskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Michiel

Kerkstraat 5 (Herent)
Kerk in classicistische stijl, gedateerd 1762 en bestaande uit een vijfzijdig koor; één beuk van vier traveeën en een kleine klokkentoren gevat tussen twee bijbouwen, afgedekt met lessenaarsdaken.