Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsgedenkteken van de 10e wijk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
91426
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91426

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het betreft een oorlogsmonument dat op 18 september 1921 werd opgericht voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog werden op de pijlers links en rechts van het oorspronkelijke monument de namen van de gesneuvelden bijgekapt.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsgedenkteken van de 10e wijk

Gebroeders De Smetstraat zonder nummer (Gent)
Het betreft een oorlogsmonument dat op 18 september 1921 werd opgericht voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog werden op de pijlers links en rechts van het oorspronkelijke monument de namen van de gesneuvelden bijgekapt. Het gedenkteken is gesigneerd door steenhouwer R. Finet en het brons door Achille Bentos (De Maertelaere).